1% Podatku dla OSP Ulesie

WYSTARCZY 1% TWOJEGO PODATKU! PAMIĘTAJ! POMAGAJĄC STRAŻAKOM OCHOTNIKOM- POMAGASZ SOBIE!

MY, STRAŻACY Z OSP W KAŻDEJ AKCJI DAJEMY Z SIEBIE 100%
Z TWOJEJ STRONY WYSTARCZY 1%

Zastanawiasz się nad przekazaniem 1% swojego podatku? Nie możesz zdecydować się jaką organizację pożytku publicznego obdarzysz swoim podatkiem? Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku  na OSP Ulesie. W deklaracji PIT jako OPP należy wybrać: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP KRS: 0000116212 z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna w Ulesiu, Ulesie 88 42-265 Dąbrowa Zielona. Pieniądze te zostaną przeznaczone na umundurowanie oraz wyposażenie naszej Jednostki OSP.
Kreator strony - przetestuj